Anne4Care op de Zwitserse radio

Anne4Care op de Zwitserse Radio

De mogelijkheden van Anne werden op de Zwitserse radio behandeld

 

(Het bovenstaande audio fragment is in het Duits)

Anne4Care Beeldbellen