Verleidelijk menselijke software

Anne helpt mensen,
staat dag en nacht klaar,
begrijpt wat je zegt,
doet wat je zegt,
en heeft engelengeduld.

Onze projecten

Bel ons: +31 (0)575 787424

Internationale projecten

Op dit moment draait Virtask met Anne in meerdere grote Europese AAL-projecten en Europese consortia. De 3-jarige AAL-projecten zijn ontwikkeltrajecten voor innovatieve IoT (Internet of Things) oplossingen in de zorg.

Leest u onderstaand hoe wij Anne – een vriendelijke, menselijk uitziende ‘screen agent’ op een computer, TV, tablet of smartphone die luistert en spreekt – ontwikkelen om nog beter aan te sluiten bij de wensen van de mensen voor wie wij haar maken.

Mylife, Myway: ouderen

MylifeMyway

MyLife, MyWay is een AAL-project (gestart in 2016) dat als doel heeft ouderen te ondersteunen om zelfstandig en waardig te leven. ‘Ouderdom komt met gebreken’, maar met de hulp van Anne valt daar prima mee te leven. Bijvoorbeeld als het geheugen soms lijkt te haperen. Daarbij onderzoeken we in MyLife, MyWay of we besparingen voor sociale- en zorgsystemen in Europa kunnen realiseren. In MyLife, MyWay geeft Anne als persoonlijke virtuele assistent de gebruiker heel gemakkelijk toegang tot ondersteunende technieken die de gebruiker kunnen helpen, door simpelweg met haar te praten. Zoals een agenda, herinneringen aan afspraken en medicatie, beeldbellen of spelletjes spelen. Anne als een moderne versie van een butler: iemand die u goed kent en het beste met u voor heeft, er discreet op de achtergrond voor u is en op de voorgrond treedt om u te ondersteunen.

Voor wie: – Relatief fitte, zelfstandig levende ouderen, met mogelijk kleine lichamelijke gebreken of een geheugen dat het (soms) laat afweten, die daardoor wel ondersteuning in het dagelijks leven kunnen gebruiken, maar niet het gevoel willen dat er voortdurend voor ze gezorgd wordt.

– Mantelzorgers kunnen door Anne makkelijker er voor de ander zijn en toch op gepaste afstand. Ondersteunen zonder te betuttelen. Doordat via Anne dingen op rolletjes lopen, zullen zij meer rust ervaren.

Circa 60 tot 80 gebruikers werken in Zwitserland, België en Nederland in 2018 met Anne. Zij geven in 2 rondes feedback en wensen aan, zodat MyLife, MyWay in 2019 een op de groep mensen die zij vertegenwoordigen afgestemde persoonlijke assistent oplevert.

Wilt u meer weten over dit project?

Neem een kijkje op onze projectwebsite:
http://www.mylifemyway-aal.eu/

————————————————————
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:            

Living well with Anne: dementie

LivingwellwithAnne

Living well with Anne is een AAL-project dat gestart is op 1 juni 2017. In dit project wordt voortgebouwd op de Anne van MyLife, MyWay, toegespitst op mensen die te maken hebben met geheugen – en andere cognitieve problemen, zoals mensen met een verstandelijke beperking. Onze bijzondere interesse hebben mensen die tekenen van dementie vertonen, ongeacht of dit is gediagnosticeerd of niet. In ‘Living well with Anne’ zullen mensen die zelfstandig wonen en hulp kunnen gebruiken, een persoonlijke virtuele assistente – ‘Anne’ – krijgen. De virtuele assistent Anne herinnert ze aan afspraken, activiteiten en bezoeken van vrienden. Ook herinnert Anne ze eraan om hun medicatie in te nemen.

Mensen die de diagnose dementie hebben en niet meer zelfstandig wonen, worden in speciaal ontwikkelde testen geobserveerd om te onderzoeken in hoeverre Anne hen kan helpen en de verzorgers kan ondersteunen.Voor wie:

– Zelfstandig wonende ouderen, die te maken hebben met geheugen – en andere cognitieve problemen.

– Mantelzorgers, omdat Anne hen bij de dagelijkse zorg kan ondersteunen en hun ogen, oren en stem kan zijn.

Wilt u meer weten over dit project?

Neem een kijkje op onze projectwebsite:
www.livingwellwithanne.EU

————————————————————
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:            

Ella4Life: chronische ziekte

Ella4Life

Ella4Life is een project dat gestart is op 1 juni 2018. Het doel van Ella4Life is dat ouderen – gezond of met een chronische ziekte of mentale beperking – gezond(er) blijven en een aangenaam leven leiden, onafhankelijk en veilig. Thuis op een tablet en ‘on the road’ op een smartphone of -horloge. Ella moedigt mensen aan om een gezonde levensstijl te ontwikkelen en ondersteunt hen daarbij. Gebruikers zijn zelf meer in controle over hun gezondheid en onafhankelijker van de professionele gezondheidszorg. Professionele zorg wordt aangeboden op basis van behoefte en niet van een planning, wat zal leiden tot een hogere effectiviteit en kostenverlaging. Ella kan de kwaliteit van het leven van de gebruikers vergroten evenals de productiviteit van de professionele zorgverleners. Tevens ontzorgt zij de mantelzorgers doordat deze de gezondheid van hun dierbaren op de voet kunnen volgen.

Ella4Life is een integratie van Emma, Anne en een speciaal ontwikkelde sensortechnologie van de Universiteit van Gdansk. Emma en Anne zijn digitale assistenten die nu bij ouderen en mensen met een chronische ziekte worden ingezet. We zijn er van overtuigd dat Ella4Life de kwaliteit van leven voor de gebruikers en mantelzorgers zal verbeteren.Voor wie:

– Vitale mensen die behoefte hebben aan begeleiding om een gezonde levensstijl aan te leren.

– Mensen met een chronische ziekte – zoals diabetes of hartfalen – om beter om te gaan met hun aandoening.

– Mensen die moeite hebben om door een mentale beperking of afnemend leervermogen om te kunnen gaan met digitale hulpmiddelen.

Wilt u meer weten over dit project?

Neem een kijkje op onze projectwebsite:
www.Ella4Life.EU

————————————————————
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door:            

Intereg: Health I Care

Health_I_Care

Innovatie betreft een virtuele assistent-avatar en automatisering voor op ouderen gerichte informatie, die door een virtuele assistent “Anne” wordt overgedragen. Doorontwikkeling van het prototype tot een product in de vorm van een internet-gebaseerd avatarsysteem als communicatie- en E-learning-platform ter verbetering van (gedragsregels voor en ervaring met) hygiëne en infectiepreventie in pleegzorginstellingen en ziekenhuizen. Thema haakt aan bij speerpunt van project.

In health-i-care kan deze innovatie tot stand komen door samenwerking tussen MKB Virtask, publieke gezondheid en zorginstellingen. Dit systeem is voorafgaand door pleegzorginstellingen als zeer gewenst geformuleerd en zal afzet vinden bij pleegzorginstellingen, arts praktijken, (oudere patiënten in) ziekenhuizen. De avatar kan op elk gewenst niveau informatie overbrengen op de doelgroepen. Middels spraak en ondersteuning van grafische media wordt de content overgebracht op de doelgroep, waaronder laaggeletterden.Wilt u meer weten over dit project?

Neem een kijkje op de website, klik hier

————————————————————
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: